Dumansız Masa Uygulaması Şişli'de!

Dumansız Masa ...

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL'ÜN “DUMANSIZ MASA UYGULAMASI” KONUSUNDA YAPTIÐI BASIN AÇIKLAMASI

Bu gün huzurunuzda yaşayan bütün canlılar için yaşamsal öneme sahip bir konuda siz değerli medya mensupları aracılığı ile yurttaşlarımızla paylaşmak istediğimiz bir kampanyayı başlatıyoruz.

Konu Sigaradır. Konu sağlıktır. Konu hepimizin geleceğidir. Sigaranın zararları, artık bireylerin kendi kendilerine verdiği zarar olarak görülmemektedir. Sigara sadece onu içen kişiyi ilgilendirecek konumdan çıkmıştır. Artık tüm uygar dünyadaki anlayış budur. Sigara bireysel zararlarının yanı sıra büyük bir toplumsal zarara da yol açmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkeleri'nin tamamında 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren topluma açık kapalı alanlarda sigara içilememe kararı alınmıştır. Hatta bazı AB ülkelerinde toplumun kullandığı, açık alanlarda bile bazı kısıtlamalara gidilmektedir. Türkiye bu uygar davranışın dışında olamaz, olmamalıdır.

Özellikle tütün alışkanlığının yoğun olduğu İtalya'da hükümetler ve yerel yönetimler 6 yıldır süren ciddi bir sigara kampanyası sürdürmektedir. Türkiye'de ilk kez bir yerel meclis, Şişli Belediye Meclisi 9 Aralık 2005 tarihinde bu konuyla ilgili karar almıştır. Bu karar aynı zamanda bir yönetmelik niteliğini taşımaktadır. Bizim sigara içenleri kısıtlama veya cezalandırma gibi bir düşüncemiz yoktur. Ancak, sigara içen kişilerin özgürlüklerini dikkate alırken, sigara içmeyen yurttaşların da haklarını korumak zorundayız. Bu yerel yönetimlerin asla göz ardı edemeyeceği bir sorumluluktur.

Bir sigaranın içinde 4 bin tür zehir bulunduğu bilimsel bir gerçektir. Sigara içmeyen bir kişinin yanında sigara içtiğiniz vakit, bu 4 bin zehirden 3 binini o kişiye de ulaştırmış oluyorsunuz. Ayrıca, 8 yaşın altındaki çocuklarda sigaranın zekâ geriliği dâhil, çok önemli hasarlara yol açtığı da yine bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu korkunç bir gerçek değil midir? 25 Ocak'tan itibaren Şişli'deki kapalı mekânlarda sigara içilen ve içilmeyen bölümler birbirinden ayrıldı. İşte bu gün burada uygulamaya paralel olarak, aralıksız sürecek geniş bir bilinçlendirme kampanyasına başlıyoruz.

Okullarda, sağlık polikliniklerimizde ve mahallelerde yurttaşları sigara bırakmaya teşvik edecek seminerler vereceğiz.

Biz topluma mesaj verirken, söze şöyle başlıyoruz.

“TÜRKİYE'NİN HAVASI ŞİŞLİDEN DEÐİŞMEYE BAŞLIYOR” Geçmişte Şişli'den başlattığımız birçok kampanya dalga dalga Türkiye'ye yayılmıştı. Kriz günlerinin ekonomik durgunluğunu “ ister bir simit al, ister bir araba” kampanyası ile yırtmıştık. Ulusça çok hırpalandığımız günlerde bayraklı yürüyüşümüzün ulusal morale dönüştüğünü hatırlayınız. Kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım modelimiz bu gün Türkiye'nin modeli haline geldi. Biliyor ve umut ediyorum ki bu kampanyamız da tüm ülkemize yayılacak ve ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Söze Başlarken “değerli yurttaşlarım” diye başlıyoruz. Eğer bu söz laf olsun diye söylenmiyorsa, eğer yurttaşlarımız bizim için gerçekten değerliyse, sigara teröründen ölen yurttaşlarımın sayısı, trafik ve iş kazalarındaki ölümlerden ve diğer kayıplarımızdan 5 kat fazlaysa gereğini yapmalıyız. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı korumalıyız. Sigaranın tüm insanlığı ve geleceğimizi tehdit ettiğini görmeliyiz. Bunun için öncelikle sigarasız bir yönetim ve sigarasız toplum yapısını oluşturmaya ihtiyaç var.

Öncelikle kendi hizmet binamızdan başlayarak Şişli'deki tüm topluma açık kapalı alanlarda sigara içmeyenlerin haklarını savunan bu düzeni uygulamaya başladık. Bu değişimi toplumun her kesimiyle el ele vererek birbirimize yardım ederek, birbirimizi anlayarak, hoşgörüyle başaracağımızı biliyorum.

Tüm Yurttaşlarım benim için önemli ve değerli. Bu nedenle benim için “Değerli yurttaşlarım” sözü sadece bir söze başlama ifadesi değil.

Başaracağız. Özellikle siz medya mensuplarından önemle rica ediyorum. Sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için, geleceğimiz için tehlike oluşturan tüm alışkanlıklara karşı elbirliği içinde mücadele etmeliyiz. Bu alışkanlıklara yönelen kaynakları insanlık için daha yararlı olan alanlara yönlendirmeliyiz. Bunu ancak sizlerle birlikte başarabiliriz.

Bu siyasal veya başka getirileri, kazançları olan bir kampanya değildir. Bu kampanya hepimizin kampanyasıdır.

Değerli katkılarınızı bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

28 Ocak 2006
Mustafa Sarıgül
Şişli Belediye Başkanı