İstanbul'un 'ilk'leri ve 'en'leri kitap oldu

İstanbul'da ilk bedesten soygunu Kapalı Çarşı'da gerçekleşti Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi bulunan İstanbul'un 'ilk'lerle tanışmasının öyküsü, 'İstanbul'un 'İlk'leri ve 'En'leri' adlı kitapla okuyuculara sunuldu. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Faruk Göncüoğlu tarafından hazırlanan kitapta, İstanbul'daki ilk depremden ilk bedesten soygununa, ilk Türkçe ezandan ilk genelevin açılmasına kadar birçok 'ilk'e yer veriliyor. Tarihi kaynaklar çerçevesinde İstanbul'da yaşanan bazı 'ilk'ler şunlar:

İlk deprem
İstanbul'da bilinen ilk yer sarsıntısı, miladi 358 yılında oldu. Kentte büyük hasara yol açan depremde, büyük taş binaların çoğu zarar gördü.

İlk sütun
İstanbul'daki ilk sütun, bugün bulunduğu semte de adını veren Çemberlitaş. Roma'nın dünyaya yayıldığı yıllarda Frigya'dan alınarak Roma'daki Apollon tapınağı önüne dikilen sütun, I. Konstantinus tarafından Roma'dan getirtilerek, 11 mayıs 330'da şimdiki yerine dikilip üzerine de kendi heykeli kondu.

İlk nüfus sayımı
1455'te Fatih'in emriyle İstanbul'da ilk nüfus sayımı yapıldı. Bu sayıma ait defterde, Galata mahallelerinde oturanlar, devlete vergi ödeyen ve ödemeyenler, zengin ve fakirler, fetihten sonra gidenler, kalanlar veya tekrar dönenler, medeni ve ailevi durumları, dinleri ve sosyal nitelikleri belirtildi.

1477'de yapılan nüfus sayımı uyarınca da, İstanbul (Avrupa) yakasında 14 bin 803 hanelik nüfusun 8 bin 951'i Müslüman Türk, Galata'da ise 1521 hanelik nüfusun 535'i Müslüman Türk'tü. Bu rakama askerler, medrese öğrencileri ve tutsaklar eklenince kentin nüfusu yüz bine yaklaşıyordu.

Kaçırılan ilk eser
İstanbul, 13 nisan 1204 tarihinde 4. Haçlı Seferi ile ilk olarak Latinler tarafından işgal edildi ve kent üç gün boyunca yağmalanıp tahrip edildi. 57 yıl süren işgal, 1261 yılında sona erdi.

İstanbul'u yağmalayan Venediklilerin götürdükleri Bizans ganimetleri arasında en değerli parça, bugün hala Venedik'te San Marco Kilisesi'nin kapısının üzerinde duran dört at heykeli. Bu heykeller, İstanbul'da Hipodrom'da bulunuyordu.

İlk hokkabazlık
İstanbul'da hokkabazlık, 1492 yılında Portekiz ve İspanya'dan kaçıp kente gelen Yahudiler tarafından getirildi. Şehire gelen ilk gözbağcı olan Amerikalı Jakop Philadelphia ise (1735-1795) Sultan 3. Mustafa'ya oyunlar gösterdi.

İlk kahve ve kahvehane
Türkiye'de, 16. yüzyılın ortalarına kadar kahvenin adı dahi bilinmiyordu. Kahvenin ilk defa İstanbul'da kullanılmaya başlanması hakkında üç tarih var: 1551, 1552 ve 1561.

İlk kahvehaneleri 1552 veya 1554 yılında Tahtakale'de Halepli Hakem ile Suriyeli Şems açtı. İstanbul'da açılan ilk kahvehaneler, okur-yazarların, dönemin kibar ve münevver insanlarının devam ettiği birer kültür merkeziydi.

İlk tütün kullanımı
Tütünün İstanbul'da kullanılmaya başlanması ise 17. yüzyılın ilk yıllarına rastlıyor. İstanbul'a, bir İngiliz donanma gemisiyle getirilen ilk tütünün ardından (1605-1606), tütün kullanımı Sultan 1. Ahmet döneminde iyice arttı.

Tütünün kahve ile birlikte içilmesi, halkın kahvehanelere gitmesine yol açtı. Bu dönemde henüz sigara yapımı bilinmediği için tütün, ucuna tütün konulan lülesi bulunan çubuklarla içilirdi.

İlk bedesten soygunu
Kapalıçarşı'nın kapanış saatinden önce üç kapı kapanır, İnciciler Kapısı çarşı boşalıncaya kadar açık tutulurdu. Bir bölükbaşı elinde kalın bir sopayla dükkanları dolaşır, içeride gündüzden saklanmış kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol ederdi.

Bu sayede çarşıda yüzyıllar boyunca tek hırsızlık olayı olmadı. Ta ki Bedesten Soygunu olarak geçen 1591'dekine kadar. Bir sabah dükkanlarını açan tacirler, dolaplarının açık olduğunu görerek paniğe kapıldı. Yapılan sayımda çalınan miktarın 30 bin altını geçtiği görüldü.

Bedesten kapatılıp içindeki dükkanlar tek tek arandı. Şüpheli görülenler sorgulandı, ancak suçlular bulunamadı. Yeniçeri Ağası'nın suçluyu bedesten dışından aramaya başlamasıyla bir Acem'in dükkanında çalıntı eşya ve altın bulundu. Soyguncu da, suçunu itiraf edince idam edildi.

İlk Latin alfabesi kullanımı
Türkçe'nin Latin harfleriyle yazılması ilk kez 3. Selim döneminde İstanbul'da gerçekleşti. Padişahın kız kardeşi ve 3. Mustafa'nın kızı Hatice Sultan'ın Sahil Sarayı'nın batı üslubuna göre restore edilmesi sırasında Latin alfabesi kullanıldı.

Sarayın restorasyonunu gerçekleştiren Fransız mimar Melling'in şahsen görüşmesi imkansız olduğu için Hatice Sultan ile yazışarak yaptığı görüşmelerde Latin alfabesi tercih edildi.

Türkçe konuşabilen Melling, Arap harfleri ve alfabesini bilmediğinden, Hatice Sultan Melling'e isteklerini bildirmek için Latin harfleri ile Türkçe pusulalar gönderdi. Böylece Türkçe'de Latin harfleri ilk kez kullanılmış oldu.

İlk ve son recm
17. yüzyılda, Sultan 4. Mehmet döneminde, Aksaray'da oturan Abdullah Çelebi adlı bir adamın genç ve güzel eşinin bir Yahudi çırağıyla ilişkisi olduğu söylentisi çıktı.

Dedikoduların artması ve zina yapıldığının da söylenmesi üzerine, durum mahkemeye intikal etti. Olay büyük yankı yaratırken, davaya Ahmet Efendi baktı. Ahmet Efendi, önce suçluları, sonra da şahitleri dinledi ve recm kararı verdi.

İnfaz, Atmeydanı'nda gerçekleşti. Hükmü veren Beyazıtzade Ahmet Efendi de, suçlunun başında bizzat bulundu. Olayın yankıları uzun süre devam ederken, devrin uleması kararı veren Ahmet Efendi'ye selamı sabahı kesip onu boykot etti.

İlk trafik kazası
İstanbul'da ilk trafik kazası, 1912'de, bugünkü Şişli Camii önünde oldu. İtalyan elçiliğinin şoförü, bir Arnavut'a çarparak yaraladı. Kazayı yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şoför, Pangaltı'da arabasıyla giderken yakalandı.

İlk kumarhane
İstanbul'da ilk kumarhane, Encümen-i Ülfet adıyla, 1870'te, zamanın Maliye Nazırı Mısırlı Prens Mustafa Paşa tarafından Çemberlitaş'taki Asım Paşa Konağı'nda açıldı.

İlk sinema
Sinematograf, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa Yıldız Sarayı'nda Sultan 2. Abdülhamit'in huzurunda sihirbaz Bernard tarafından gösterildi.

İstanbul'da halka açık sinema gösterisi ise Weinberg tarafından 1897'de Galatasaray'daki Sponeck Birahanesi'nde yapıldı. Kentteki ilk sinema, Şehzadebaşı'ndaki Fevziye Kıraathanesi'nde açıldı.

Karne ile ilk ekmek
İstanbul'da, 14 ocak 1942 tarihinden itibaren ilk kez karne ile ekmek satılmasına başlandı. Bu tarihten sonra francala ekmek üretimi durduruldu. Ekmek alabilmek için nahiye müdürlüklerinden karne temin etmek gerekiyordu.

İlk grev İstanbul'da ilk grev, Beyoğlu telgraf işçileri tarafından 1872'de yapıldı. Tramvay ve tünel işçilerinin 1920'nin mayıs ayında yaptıkları grev ise İstanbul tarihindeki ilk büyük grevdi. Yevmiyelerinin artırılmasını ve bazı sosyal haklar isteyen işçiler, olumlu yanıt alamayınca 10 mayısta greve başladı.

İlk Türkçe ezan ve Kuran
İlk Türkçe ezan, 30 ocak 1932'de Hafız Rifat Bey tarafından Fatih Camii'nde ikindi vakti okundu. Türkçe Kuranı Kerim çalışmaları da, 1932'de başlatıldı.

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii'nde ise bu tarihten itibaren imam, smokin ile cuma vaazı ve hutbeyi okudu.

İlk padişah suikastı
Saltanat arabasıyla Hamidiye Camii'ne cuma namazına gelen Sultan 2. Abdülhamit namaz çıkışında Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'yle konuşurken, alı araba patladı.

Olayda Sultan yara almadan kurtulurken, 26 kişi öldü, 58 kişi yaralandı, 20 at da telef oldu. Ermeni terör örgütünün gerçekleştirdiği bu suikastta, suikastçıların arasında Belçikalı anarşist Edward Joris de bulunuyordu.

İlk gece kulübü
Osmanlı İstanbul'unda, Pera dışında meyhane ya da benzeri eğlence yerlerinin açılmasına izin verilmezdi. Batılı anlamdaki ilk kulüp, Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa'nın himayesinde 24 kasım 1870'te Encümen-i Ülfet (Dostluk Cemiyeti) ismiyle açıldı.

Alkollü içki ve kumarın serbest olduğu kulüp, Ramazan ayının ilk günü hizmete girdi. Böylece 'ilim ve irfan erbabının, şairlerin ve sanatkarların hoşça vakit geçirmelerini amaçlıyoruz' mesajı verilmek istendi, ancak kulüp tepkiler üzerine açıldıktan bir yıl sonra kapatıldı.

İlk genelev
İstanbul'da ilk genelev düşüncesi, Kırım Savaşı sırasında (1853-1856) kente çok fazla Avrupalının gelmesi ve yaşantı şekillerini burada da sürdürmeleri sonucunda ortaya çıktı.

Kente yerleşen Avrupalılar, Galata ve Beyoğlu'nda ahlaki sorunların yaşanmasına neden oldu. Bölge sakinlerinlerinden bazılarının da aynı yaşantıya eğilim göstermesi sonucu, mahalle aralarında bu amaçla kullanılacak evler kurulmaya başlandı.

Beyoğlu'nda 'Altıncı Daire' adı altında fuhuş yapan kadınlar denetim altında tutuluyordu. Fuhuş yapılan evlerin mahalle içlerine doğru yayılması üzerine, 1884'ün şubat ayında Şura-yı Devlet kararıyla bir talimatname yayımlanarak ilk genelev Beyoğlu'nda kuruldu. 'Abanoz Sokağı' adı verilen bu genelev dışında genelev açılması ise yasaklandı.

Cnntürk